Nielsen: Online annonsutgifter ökade med 12 procent under Q1 2012

Världsomspännande nätet reklaminvesteringarna ökade med 12,1 procent under första kvartalet, rapporterar Nielsen.

Över hela linjen: TV, tidningar, radio, utomhus, och Internet-annonsering alla såg en ökning av reklaminsatser, upp från samma kvartal föregående år. Tidningar är den enda mediasektionen sig ha lidit falla i negativ utgifter.

På det hela taget ökade annonsutgifter med 3,1 procent globalt, trots euroområdet bekymmer och recession.

Medan tv förblir kärnan i reklambranschen, annonsering på Internet såg den högsta totala ökningen.

Internet-annonsering utgifterna såg tillväxt i Europa på 12,1 procent bland en dyster och inaktuella ekonomiska utsikterna, men såg stora gupp till Latinamerika med 31,8 procent och i Mellanöstern och Afrika på 35,2 procent.

Samtidigt ökade TV-reklam med 4 procent i Nordamerika och 7,5 procent i Latinamerika. Men annonsutgifter såg en massiv tillväxt i Mellanöstern och Afrika 33,8 procent.

Radio utgifterna växte globalt och såg en blygsam tillväxt av utgifterna: 2,6 procents ökning i Nordamerika och en 2,8 procent uppsving i Europa. Men Mellanöstern och Afrika såg den högsta tillväxten på 21,1 procent, visar den gamla “trådlös” fortfarande knöt in som ett viktigt medium i en region fortfarande utan utbredd Internetförbindelser.

Allt som allt, Mellanöstern och Afrika regioner såg mest tillväxt jämfört med måttliga ökningar i USA.

Det går att visa att onlineannonsering marknaden är stadig och stabil, och redan väl etablerade i de amerikanska och kanadensiska marknaden, medan Mellanöstern och Afrika fortsätter att visa en lovande uppgång. Anledningen till den totala tillväxten beror på starkt konsumentförtroende, sade Nielsen.

? Reliance Jio rocks indiska telekom med data och fri röst billiga

? Xero lanserar partnerskap med Macquarie Bank för BPAY betalningar

GoDaddy köper WordPress verktyg ManageWP

PayPal utökar samarbetet med Mastercard

Telekomföretag;? Reliance Jio rocks indiska telekom med data billiga och fri röst, Cloud,? Xero lanserar partnerskap med Macquarie Bank för BPAY betalningar, SMB, GoDaddy köper WordPress verktyg ManageWP, e-handel, PayPal utökar samarbetet med Mastercard